< zerówka – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

zerówka

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

Jedną z placówek Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych jest Przedszkole STO, które prowadzi roczny oddział przygotowania przedszkolnego, tak zwaną zerówkę.

Przedszkole STO zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od godziny 7.30 – 17.00. W ramach naszej oferty, oprócz zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych przez wychowawcę, proponujemy dzieciom także:

  • język angielski,
  • rytmikę w sali baletowej

oraz zajęcia:

  • muzyczne,
  • wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na basenie,
  • komputerowe,
  • szachowe.

Przedszkole zapewnia także fachową pomoc pedagoga szkolnego oraz higienistki.

Komentarze są wyłączone

Możliwość komentowania jest wyłączona.