< społeczna ? – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

społeczna ?

Bytomska szkoła społeczna, wbrew potocznej opinii, nie jest placówką prywatną, lecz szkołą ogólnopolskiego stowarzyszenia.

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE powstało w 1987 roku jako stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane kondycją polskiej oświaty oraz tworzeniem nowych, alternatywnych jej form. Naczelnym zadaniem towarzystwa jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy warunków edukacji dzieci i młodzieży. W prowadzonych działaniach STO odniosło wiele sukcesów, będąc pomysłodawcą i inicjatorem dużej części dotychczasowych reform edukacyjnych w kraju. STO jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców.

W maju 1989 roku powstało w Bytomiu, jako pierwsze na Śląsku, Koło nr 13 STO, które podjęło działania zmierzające do utworzenia szkoły społecznej. W nowej sytuacji politycznej, po wyborach 4 czerwca 1989 roku, powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, przychylnego inicjatywom społecznym, prace nad utworzeniem nowej placówki szkolnej nabrały tempa. Efektem tej pełnej trudu i poświęcenia pracy kilkunastu nauczycieli i rodziców było rozpoczęcie 1 września 1990 roku działalności pierwszej szkoły społecznej w Bytomiu.

Dziś w skład Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych wchodzą:

  • Przedszkole STO,
  • Społeczna Szkoła Podstawowa STO,
  • Gimnazjum STO.

Od roku 2005 Samodzielne Koło Terenowe nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Bytomiu, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych, posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247740. Przedmiotem działalności statutowej jest działalność opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Prezesem bytomskiego Koła STO jest Pani Jadwiga Filipiak.

Leave a comment

Możliwość komentowania jest wyłączona.