< gimnazjum – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

gimnazjum

Szkoła trudna i atrakcyjna

Nowoczesna szkoła nie może być dla ucznia szkołą łatwą, którą kończy się bez jakiegokolwiek wysiłku. Dla osiągnięcia postępu ucznia nie tylko w zdobywaniu wiedzy, lecz także po to, by ukształtować jego charakter, stawiamy przed młodzieżą wiele zadań.

Czego i jak uczymy?

Koncepcja kształcenia przyjęta przez naszą szkołę wykracza poza obowiązujące w polskich szkołach minimum:

 • poligloci ze Społecznej

  ¦ proponujemy poszerzony program nauki języka angielskiego (6 godziny tygodniowo) i niemieckiego (3 godziny tygodniowo) ¦ nauka języków odbywa się w małych grupach ¦ nasi uczniowie osiągają co roku liczne sukcesy w konkursach językowych – w bieżącym roku szkolnym możemy pochwalić się laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego ¦ uczniowie systematycznie doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w warsztatach językowych z cyklu Nauka Bez Granic;

 • coś dla ciała

  ¦ oprócz tradycyjnych zajęć w sali gimnastycznej oferujemy młodzieży cotygodniowe lekcje na basenie, a zainteresowanym zimą wyjazdy na lodowisko ¦ nasi uczniowie zdobywają także szczyty ścianki wspinaczkowej podczas lekcji wychowania fizycznego ¦ zimą mają możliwość doskonalenia jazdy na nartach podczas corocznych wyjazdów na polskie i alpejskie stoki;

 • … i coś dla ducha

  ¦ chętnie wykorzystujemy obecność w Bytomiu i okolicznych miastach instytucji kulturalnych, nasi uczniowie zatem często mają możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych (Bytomskie Centrum Kultury, Teatr Rozrywki, Gliwicki Teatr Muzyczny), koncertach (Filharmonia Zabrzańska), seansach filmowych ¦ młodzież także sama wciela się w role artystów na deskach prawdziwego teatru, występując w corocznej gali bożonarodzeniowej;

 • szkoła nie musi być nudna

  ¦ dlatego proponujemy uczniom różnorodne formy nauczania, takie jak: wyjścia i wycieczki dydaktyczne (poszukiwanie wrocławskich krasnali, gra dydaktyczna w twierdzy srebrnogórskiej, zajęcia w Globalnej Wiosce w Krakowie) czy warsztaty edukacyjne (np. literackie czy językowe) ¦ od kilku lat proponujemy uczniom pracę metodą projektu w ramach, np. dni kultury krajów anglo lub niemieckojęzycznych, festiwali nauki (z okazji Dnia Samorządności) lub programów ogólnopolskich (Uczniowie z klasą, Szkoła Myślenia);

 • jesteśmy dla innych

  ¦ nie tylko nauką żyje nasz uczeń – staramy się uwrażliwić młodych ludzi na los innych ¦ Samorząd Uczniowski lub chętni uczniowie inicjują i prowadzą różnorodne akcje charytatywne na rzecz ludzi ubogich, chorych i pokrzywdzonych przez los, nie zapominają także o zwierzętach ¦ akcje organizowane przez dzieci przyjmują formę zbiórek różnego rodzaju artykułów, popołudniowej kawiarenki dla rodziców lub kiermaszu wykonanych przez siebie prac;

 • troszczymy się o uczniów:

  ¦ zapewniamy fachową pomoc pedagoga, higienistki;

 • oceny pod lupą rodziców:

  ¦ rodzice powiadamiani są o ocenach nie tylko w tradycyjny sposób, ale także za pomocą specjalnej platformy internetowej - Librus ¦ w gimnazjum obowiązuje punktowy system oceniania, dzięki któremu uczniowie i ich rodzice mogą bardziej świadomie monitorować swoje postępy w nauce;

 • egzamin gimnazjalny? – polecamy się

  ¦ wyniki egzaminu gimnazjalnego lokują naszych uczniów na bardzo wysokich pozycjach ¦ według stosowanej przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne dziewięciostopniowej skali służącej porównywaniu wyników uczniów z różnych szkół, w dotychczasowych sesjach egzaminacyjnych nasi gimnazjaliści uzyskiwali wynik najwyższy (9) i bardzo wysoki (8), co znacznie odbiega od średniej uzyskiwanej przez szkoły naszego powiatu i województwa ¦ prowadzimy liczne diagnozy edukacyjne, przed i po każdym etapie kształcenia ¦ wykorzystujemy narzędzia udostępniane zarówno przez wydawnictwa (WSiP i Operon), jak i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Komentarze są wyłączone

Możliwość komentowania jest wyłączona.