< TERMINARZ – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

TERMINARZ

TERMINARZ

TERMINARZ  ZESPOŁU OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH  STO

ROK  SZKOLNY  2017/2018

DATA GODZINA WYDARZENIE
1 września 2017 r. 10.00 Konferencje Rady Pedagogicznej.
4 września 2017 r. 9.00

10.00

ok. 10.30

Msza Św.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Spotkanie z wychowawcami w klasach.

12 września 2017 r.

wtorek

17.00

ok. 17.30

Zebrania informacyjne ogólne

Zebrania informacyjne w klasach

18 września 2017 r.  (pn) 18.00 Zebranie Rady Rodziców.
9–15 października 2017 r. Przerwa jesienna.
30 października 2017 r.

poniedziałek

17.30

17.00 – 18.30

18.30

Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP.

Konsultacje dla rodziców klas 4 -7 SP, Gimnazjum.

Zebrania informacyjne w klasach 4 -7 SP, Gimnazjum.

7-8  grudnia 2017 r. 18.00 7 grudnia- próba generalna, 8 grudnia – Gala
13 grudnia 2017 r.

środa

17.00 – 18.30

17.00 – 18.30

Termin konsultacji z rodzicami  klas 1 – 3 SP.

Termin konsultacji z rodzicami  klas 4 – 7 SP, Gimnazjum.

22 grudnia 2017 r. Wigilie klasowe.
22 grudnia 2017 r. Termin powiadomienia rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
23 -31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna.

2 stycznia – pierwszy dzień nauki po przerwie

11 stycznia 2018 r. Termin powiadomienia rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych.
24 stycznia 2018 r. Termin wystawienia ocen śródrocznych.
25 stycznia 2018 r. czwartek 15.15 Konferencja klasyfikacyjna.
29 stycznia – 11 lutego 2018 r. Ferie zimowe.

12 lutego- pierwszy dzień nauki po feriach, pierwszy dzień drugiego semestru.

13 lutego 2018 r. wtorek 15.15 Konferencja podsumowująca Rady Nauczycieli.
22 lutego 2018 r.

czwartek

17.30

17.00 – 18.30

18.30

Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP.

Konsultacje dla rodziców klas 4 -7 SP, Gimnazjum.

Zebrania informacyjne w klasach 4 -7 SP, Gimnazjum.

4 – 9 marca 2018r. Biała szkoła
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
18,19,20 kwietnia 2018 r. Egzaminy gimnazjalne
30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018 r. Dni wolne
7 maja 2018 r.

poniedziałek

17.30

17.00 – 18.30

18.30

Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP.

Konsultacje dla rodziców klas 4 -7 SP, Gimnazjum.

Zebrania informacyjne w klasach 4 -7 SP, Gimnazjum.

18 maja 2018 r. Termin powiadomienia rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
1 czerwca 2018 r. Dzień wolny
4 czerwca 2018 r. Termin powiadomienia rodziców o proponowanych ocenach rocznych.
9 czerwca 2018 r. Festyn rodzinny.
15 czerwca 2018 r. Termin wystawienia ocen rocznych.
18 czerwca 2018 r. poniedziałek 15.15 Konferencja klasyfikacyjna.
22 czerwca 2018 r. 10.00 Zakończenie roku szkolnego.
25 czerwca 2018 r. 9.00 Konferencja podsumowująca Rady Pedagogicznej.
Komentarze są wyłączone

Możliwość komentowania jest wyłączona.