< TERMINARZ – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

TERMINARZ

TERMINARZ

TERMINARZ  ZESPOŁU OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH  STO

ROK  SZKOLNY  2018/2019

DATA GODZINA WYDARZENIE
31 sierpnia 2018 r. 9.00 Konferencje Rady Pedagogicznej.
3 września 2018 r. 9.00

10.00

ok. 10.30

Msza Św.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Spotkanie z wychowawcami w klasach.

11 września 2018 r.

wtorek

17.00

ok. 17.30

Zebrania informacyjne ogólne

Zebrania informacyjne w klasach

17 września 2018 r.  (pn) 18.00 Zebranie Rady Rodziców.
8–14 października 2018 r. Przerwa jesienna.
29 października 2018 r.

poniedziałek

17.30

17.00 – 18.30

18.30

Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP.

Konsultacje dla rodziców klas 4 -8 SP, Gimnazjum.

Zebrania informacyjne w klasach 4 -8 SP, Gimnazjum.

2 listopada 2018 r. Dzień wolny
13 grudnia 2018 r.

czwartek

17.00 – 18.30

17.00 – 18.30

Termin konsultacji z rodzicami  klas 1 – 3 SP.

Termin konsultacji z rodzicami  klas 4 – 8 SP, Gimnazjum.

21 grudnia 2018 r. Wigilie klasowe.
21 grudnia 2018 r. Termin powiadomienia rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
24 grudnia 2018 -1 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna.

2 stycznia – pierwszy dzień nauki po przerwie

8 stycznia 2019 r. Termin powiadomienia rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych (począwszy od klasy IV).
18 stycznia 2019 r. Termin wystawienia ocen śródrocznych.
21 stycznia 2019 r. Pierwszy dzień drugiego semestru.
22 stycznia 2019 r. wtorek 15.15 Konferencja klasyfikacyjna.
25 stycznia 2019 r. piątek Konferencja podsumowująca Rady Pedagogicznej
11 – 24 lutego 2019 r. Ferie zimowe.

25 lutego- pierwszy dzień nauki po feriach.

6 lutego 2019 r.

środa

17.30

17.00 – 18.30

18.30

Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP.

Konsultacje dla rodziców klas 4 -8 SP, Gimnazjum.

Zebrania informacyjne w klasach 4 -8 SP, Gimnazjum.

3 – 8 marca 2019 r. ??? Biała szkoła
10, 11, 12 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty
18 – 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
2 maja 2019 r. Dzień wolny
8 maja 2019 r.

środa

17.30

17.00 – 18.30

18.30

Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP.

Konsultacje dla rodziców klas 4 -8 SP, Gimnazjum.

Zebrania informacyjne w klasach 4 -8 SP, Gimnazjum.

13 maja 2019 r. Termin powiadomienia rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
30 maja 2019 r. Termin powiadomienia rodziców o proponowanych ocenach rocznych.
6 czerwca 2019 r. Termin wypisania ocen rocznych w klasach I-III.
8 czerwca 2019 r. sobota Festyn rodzinny.
10 czerwca 2019 r. Termin wystawienia ocen rocznych.
13 czerwca 2019 r. czwartek 15.15 Konferencja klasyfikacyjna.
19 czerwca 2019 r. 10.00 Zakończenie roku szkolnego.
21 czerwca 2019 r. Dzień wolny
24 czerwca 2019 r. 9.00 Konferencja podsumowująca Rady Pedagogicznej.
Komentarze są wyłączone

Możliwość komentowania jest wyłączona.