My, rodzice polecamy!

Miłosz na wspinaczce

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 25-26 sierpnia 2012r., uczeń klasy IVSP, Miłosz Bujak, był uczestnikiem Mistrzostw Świata Dzieci Rock Junior we wspinaczce halowej. Mistrzostwa odbywały się w Arco we Włoszech, a zawody obejmowały m.in. dwukrotne przejście na czas, trudność i bouldering.

Posted in sport | Leave a comment

Szkolna Akademia Umiejętności i Aktywnej Rekreacji zaprasza!

Szkolna Akademia Umiejętności i Aktywnej Rekreacji przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu serdecznie zaprasza na zajęcia wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły!

Oferta zajęć szkolnych organizowanych po godzinie 15.00 w roku szkolnym 2012/13

  Rodzaj zajęć  Nauczyciel prowadzący Odpłatność dotyczy 1 dziecka za udział  w 60-minutowych zajęciach

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA, PISANIA, LICZENIA,  ROZWIJAMY FUNKCJE ODPOWIEDZIALNE ZA PROCESY UCZENIA SIĘ

Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją, dysgrafią dysortografią, dyskalkulią B. Bonk-Stanek 25 zł * czwartek 15.00-16.00 lub 16.00-17.00
Zajęcia dla 4-6 latków rozwijające gotowość szkolną, stymulujące rozwój dziecka  w wieku przedszkolnym                                                B. Bonk-Stanek 25 zł *  
Angielski dla dyslektyków  (różne poziomy, grupy kilkuosobowe lub indywidualnie)   16 zł  

ROZWIJAMY ZDOLNOŚCI, DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI, POSZERZAMY WIEDZĘ

Indywidualna rewalidacja ucznia niedosłyszącego lub niedowidzącego surdopedagog, tyflopedagog 60 zł  
Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym A.Piskozub 16 zł pn.  15.00-16.00
Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze dzieci w młodszym wieku szkolnym – Mały odkrywca A.Piskozub 16 zł środa 15.00-16.00
Przygotowanie do sprawdzianu/egzaminu po szkole podstawowej i gimnazjum   16 zł  

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE

Nauka gry na gitarze  B.Gawęcka 16 zł pn.  15.00-16.00
Rękodzieło artystyczne B.Gawęcka 16 zł śr.  15.00-16.00
Zespół taneczny B.Gawęcka 16 zł czt.  15.00-16.00
Zespół wokalny B.Gawęcka 16 zł wt.  15.00-16.00

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA I PREDYSPOZYCJE SPORTOWE, DBAMY O PROFILAKTYKĘ I KOREKCJĘ POSTAWY

 Korekcja i profilaktyka wad postawy  M.Warwas 16 zł wt  15.00-16.00
Tenis stołowy M.Warwas/D.Poterejko 16 zł do ustalenia z n-lem
Tenis ziemny M.Warwas 30 zł * termin do ustalenia z p.Warwas
Badminton M.Warwas/D.Poterejko 16 zł do ustalenia z n-lem
Pływanie M.Warwas/D.Poterejko 30 zł śr  15.00-16.00
Specjalistyczne wyjazdy o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym: wyjazdy weekendowe, zimowiska, kolonie terapeutyczno-edukacyjne M.WarwasB. Bonk-Stanek Cena uzależniona od rodzaju wyjazdu, czasu trwania i miejsca,  w którym odbywają się zajęcia

 

*zajęcia indywidualne 60 zł

Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub u osób prowadzących zajęcia.

Posted in wszystkie | Leave a comment

zapraszamy do grupy przedszkolnej

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami w naszej grupie przedszkolnej. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu rodziców wyraża pewne zaniepokojenie, gdy dowiadują się, że w przedszkolach dzieci przebywają w mieszanych wiekowo grupach. Pytanie o zasadność takiego podejścia pojawia się najczęściej u rodziców, których dzieci będą za niedługo przechodzić do kolejnego poziomu nauki (na przykład z przedszkola do szkoły podstawowej) lub którzy nie mieli wcześniej żadnej styczności z tą ideą. Przebywanie dziecka w takiej grupie wpływa korzystnie na jego rozwój. Zróżnicowane ze względu na wiek dzieci dostarczają sobie wzajemnie szerokiego wachlarza doświadczeń emocjonalnych, społecznych i intelektualnych. Grupa swoją strukturą przypomina rodzinę i stwarza bardziej naturalne i korzystne warunki do rozwoju niż grupa jednorodna pod względem wieku. Młodsze dzieci zyskują swoich mentorów w postaci starszych kolegów, którzy z kolei uczą się odpowiedzialności, stanowiąc wzór dla maluchów, budując w ten sposób własną autonomię i stając się coraz bardziej samodzielnymi. Warto wspomnieć, że w grupie mieszanej mogą przebywać rodzeństwa, z którego młodsze dziecko nie czuje się osamotnione w nowych środowisku.

Posted in wszystkie | Leave a comment

obóz w Pokrzywnej

W dniach od 2 do 13 lipca bieżącego roku w górskiej miejscowości
Pokrzywna odbył się obóz rekreacyjno- sportowy, w którym
brało udział 26 uczniów naszej szkoły. Dzieci doskonaliły swoje
umiejętności w kilkunastu dyscyplinach sportowych ( tegoroczną
nowością było pływanie na rowerkach wodnych i zajęcia w parku linowym)
oraz szkoliły znajomość języków obcych w tym włoskiego i angielskiego.
Wszystkie zdjęcia z obozu dostępne są w zakładce "Galeria sportu"
Kolejny obóz już niedługo (tj. 13X - 20X 2012) :-) 
Posted in imprezy, sport, wycieczki | Leave a comment

podręczniki – sprostowanie

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w szkolnym zestawie podręczników umieszczonym na naszej stronie internetowej pojawiły się następujące pomyłki:

  • Klasa 5, przyroda  – prawidłowe nazwiska autorów to W.Niedzielska, E.M.Tuz (tytuł podręcznika i numer dopuszczenia prawidłowe)
  • Klasa 5, historia – podany tytuł pochodzi z wykazu ministerialnego. Okazuje się jednak, że wydawnictwo Nowa Era publikuje ten podręcznik pod tytułem Dzień dobry, historio! (numer dopuszczenia i nazwisko autora poprawne)

Za zaistniałe pomyłki przepraszamy.

Posted in wszystkie | Leave a comment

nagroda Prezydenta Bytomia

Z przyjemnością informujemy, że absolwent naszego gimnazjum, Bartosz Piskozub, otrzymał nagrodę Prezydenta Bytomia. Taką  nagrodę otrzymują uczniowie i studenci, mieszkający w Bytomiu, za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Nagroda Prezydenta przyznawana jest za znaczące, udokumentowane osiągnięcia w danej dziedzinie oraz reprezentowanie miasta w przeglądach, konkursach, olimpiadach wojewódzkich, ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Posted in wszystkie | Leave a comment

rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się we wtorek, 28 sierpnia 2012 roku i przebiegać będzie według następującego planu:

godz. 9.00 – Msza Święta

godz. 10.00 – rozpoczęcie roku w sali gimnastycznej naszej szkoły

około godz. 10.40 – spotkania z wychowawcami w klasach (zakończenie około godz. 11.00- 11.30)

Posted in wszystkie | Leave a comment

cegiełka zamiast kwiatka – podziękowania

Przeprowadzona w naszej szkole pod koniec roku szkolnego akcja charytatywna „Cegiełka zamiast kwiatka”, spotkała się z szerokim odzewem ze strony uczniów i ich rodziców. Dzięki Państwu udało się zebrać 910 zł, za co szkoła otrzymała serdeczne podziękowania od organizatorów akcji i prezesa fundacji „Dom Nadziei”. Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Posted in wszystkie | Leave a comment

zestaw podręczników szkolnych na rok 2012/2013

Zestaw podręczników szkolnych na rok 2012/13 znajduje się w zakładce odpowiedniej szkoły (gimnazjum, szkoła podstawowa, zerówka) a następnie w zakładce PRAWO.

Wpłat na zestawy podręczników można dokonywać na konto szkoły do 15 lipca 2012r. z dopiskiem „podręczniki dla klasy …..”. Poniżej podajemy Państwu szacunkowe ceny podręczników na rok szkolny 2012/2013:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

klasa 1 – 280,00zł

klasa 2 – 250,00zł

klasa 3 – 250,00zł

klasa 4 – 320,00zł

klasa 5 – 240,00zł

klasa 6 – 260,00zł

GIMNAZJUM:

klasa 1 – 480,00zł

klasa 2 – 370,00zł

klasa 3 – 370,00zł.

Posted in wszystkie | Leave a comment

baw się i bądź bezpieczny

Zgodnie z założeniami projektu „Baw się i bądź bezpieczny” uczniowie gimnazjum przekazali koleżankom i kolegom z klas młodszych szkoły podstawowej wiedzę o tym jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak należy się zachować kiedy dochodzi do wypadku. Korzystając z kolorowych ilustracji na plakatach, książeczki i prezentacji multimedialnej dostarczonych przez UNICEF przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego prowadziły pogadanki z najmłodszymi dziećmi dotyczące zachowania się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie życia lub zdrowia, np. pożaru, wypadku drogowego, niebezpieczeństwa w wodzie. Dzieci wykorzystując zdobytą wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa otrzymały za zadanie przekazać ją rodzicom i sprawdzić stopień znajomości tematu poprzez przeprowadzenie quizu. Plakaty dostępne były na szkolnych korytarzach aż do zakończenia roku szkolnego.

Realizację projektu koordynowały: Karolina Urgacz i Julia Wotzka.

Posted in projekty, życie szkoły | Leave a comment