< Konkursy przedmiotowe już od listopada! – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

Konkursy przedmiotowe już od listopada!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

To już październik, zatem wielkimi krokami zbliżają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych znajdują się pod linkiem: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/informacje-dotyczace-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/

Zasady organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 można znaleźć tutaj: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/zasady-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-dotychczasowych-gimnazjow-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/

Regulaminy poszczególnych konkursów, zakres wiedzy do opanowania przed przystąpieniem do danego konkursu uczniowie znajdą tutaj:http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/

Informacji o  konkursach udzielają także nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie przypominamy, że uczniowie szkoły podstawowej, którzy uzyskają tytuł laureata konkursów organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Posted in wszystkie | Leave a comment

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.