< 21 maja 2018 r. klasa 3a wzięła udział w Bytomskim Turnieju Tanecznym „Bytomskie Rytmy” organizowanym przez I Li­ce­um Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ja­na Smo­le­nia w By­to­miu. Uczniowie wytańczyli 1. miejsce i otrzymali puchar! – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!