< Konkursy przedmiotowe 2017/2018 – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

Konkursy przedmiotowe 2017/2018

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Informujemy, że w listopadzie ruszają wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych znajdują się pod linkiem: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/organizacja-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20172018/

Zasady organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017 można znaleźć tutaj: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/zasady-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20172018/

Regulaminy poszczególnych konkursów, zakres wiedzy do opanowania przed przystąpieniem do danego konkursu uczniowie znajdą tutaj: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20172018/

Informacji o  konkursach udzielają także nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uczniowie szkoły podstawowej, którzy uzyskają tytuł laureata konkursów organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Gimnazjalistom przypominamy, iż uzyskanie tytułu laureata konkursu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym uprawnia do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu.

Posted in wszystkie | Leave a comment

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.