< Erasmus+ w STO w Bytomiu. Czas! Start! – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

Erasmus+ w STO w Bytomiu. Czas! Start!

Nie wszyscy wiedzą, ale zupełnie niedawno w naszej szkole – Szkole Społecznej w Bytomiu – rozpoczęliśmy nową edukacyjną przygodę. Przygodę z programem Erasmus+. Co to jest? Dlaczego bierzemy w tym udział? O co w ogóle chodzi? O czym będzie ten blog… O tym przekonacie się już za chwilę!

Co to jest Erasums+?

O programie Erasmus+ na jego oficjalnej stronie znajdziemy taką informację:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. [źródło]

Jeśli mielibyśmy wytłumaczyć to nieco prostszym językiem, powiedzielibyśmy, że Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ułatwia kontakty międzynarodowe w dziedzinie edukacji, np. dzięki niemu możliwe jest sfinansowanie wymiany młodzieży czy wyjazd na Wolontariat Europejski. My jednak tym razem postanowiliśmy napisać wniosek, który umożliwiałby wyjazd za granicę i dokształcanie się… naszym nauczycielom!

Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. [źródło]
To właśnie w ramach tej akcji pięcioro nauczycieli Społecznej postanowiło starać się o sfinansowanie kursów językowych oraz metodycznych w Wielkiej Brytanii. Pomysłodawczynią projektu była pani Agnieszka Głogowska.
W pierwszych dwóch tygodniach lipca panie Agnieszka GłogowskaMarzena Danek uczestniczyły w kursie metodycznym Methodology Revisited, Revitalised, Renergised – Language Teaching Methodology w Yorku, zaś panie Anna ŚmiałekKarolina Jędrych i pan Alan Misiewicz w kursie językowym World 22 w szkole językowej Regent w Edynburgu.

Po co to wszystko?

Chcieliśmy przede wszystkim podnieść swoje umiejętności językowe, poznać kulturę krajów i regionów, do których pojedziemy, poznać innych uczestników kursów i ich kulturę, nawiązać kontakty profesjonalne i prywatne, wymienić się doświadczeniami, poznać nowe, ciekawe metody nauczania języka angielskiego. Wszystko to w dwóch głównych konkretnych celach 1) aby być jeszcze lepszymi nauczycielami dla naszych uczniów, 2) aby realizować z nimi projekty międzynarodowe za pośrednictwem platformy eTwinning.
W międzynarodowych projektach eTwinning uczestniczyć mają w tym roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasi erasmusowi nauczyciele mają też za zadanie m.in. wtajemniczyć w funkcjonowanie tej platformy pozostałych pedagogów.
Rozpowszechniać informacje o naszym projekcie będziemy tutaj, na szkolnym Facebooku oraz na specjalnym blogu. Zapraszamy!
Posted in Erasmus+, projekty, sukcesy, wszystkie, życie szkoły | Leave a comment

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.