< Językowa rewolucja w Gimnazjum! – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

Językowa rewolucja w Gimnazjum!

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Od roku szkolnego 2014/2015 planujemy wprowadzenie zmian w nauczaniu języków obcych w naszej szkole. Zwiększamy liczbę godzin języka angielskiego z 4 do 6 tygodniowo.
Ponadto nastąpi podział klas gimnazjalnych pod kątem poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego i niemieckiego, a nie jak do tej pory, rocznika.
To rozwiązania ma lepiej i skuteczniej rozwijać zdolności językowe młodzieży. Chcemy dać naszym uczniom możliwość jeszcze lepszego przygotowania do egzaminów, ale przede wszystkim rozwijania umiejętności komunikacyjnych w jeszcze szerszym stopniu niż do tej pory. Mamy również nadzieję, że taka organizacja zajęć pozwoli nam skupić się z jednej strony na uczniach szczególnie zainteresowanych poszerzaniem umiejętności językowych i umożliwi przygotowanie ich do egzaminów zewnętrznych oraz konkursów, a z drugiej strony pomoże w nauce języka obcego najsłabszym.

Posted in ciekawe lekcje, wszystkie, życie szkoły | Leave a comment

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.