< mali odkrywcy – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

mali odkrywcy

Od marca do czerwca w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obywały się w naszej szkole zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku edukacji matematyczno-przyrodniczej. Uczestniczyli w nich uczniowie i uczennice z klas II i III. Zajęcia przyrodnicze miały formę warsztatów, podczas których dzieci zgłębiały różnorodne sekrety przyrody.

Założyły własną hodowlę roślin, badając jakie czynniki mają wpływ na ich rozwój. Prowadziły obserwacje mikroskopowe i  różnorodne doświadczenia związane między innymi  z: optyką, zmysłami, spostrzeganiem kolorów. Badały właściwości magnetyzmu. Poznały sekrety pogody i związane z nią zjawiska. Przyjrzały się bliżej planetom Układu Słonecznego.

Szukając różnych ciekawostek poznały „światowe naj”- czyli różne osobliwości przyrodnicze: największe, najgłębsze, najwyższe, itd.

Podczas wycieczek obserwowały życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach – lesie, łące, środowisku wodnym. Zbierały okazy przyrodnicze w lesie, podziwiały zwierzęta w Zespole przyrodniczo- krajobrazowym Żabie Doły, spotkały się z pszczelarzem i podglądały pszczoły w eksperymentalnym szklanym ulu. Znakomicie bawiły się na wystawie interaktywnej w Muzeum Górnośląskim, poznając różnorodne przyrządy związane z czasem, dźwiękiem i liczeniem.

Podczas zajęć dzieci poznawały też  treści związane z ekologią i ochroną przyrody. Nauczyły się jak dbać o środowisko naturalne, gospodarować oszczędnie wodą i energią, segregować odpady. Poznały rożne formy ochrony przyrody oraz  gatunki roślin i zwierząt chronionych.

Zdobytą wiedzę świetnie wykorzystały  podczas Miejskiego Konkursu Ekologicznego, wygrywając rywalizację drużynową klas III.

Na zajęciach zespołu dzieci rozwijały również swoje zdolności matematyczne rozwiązując różnorodne  łamigłówki, rebusy, krzyżówki matematyczne, grając w gry podnoszące sprawność wykonywania operacji matematycznych oraz rozwiązując różnorodne zadania z poprzednich edycji konkursów matematycznych Kangur.

Zajęcia prowadziła p. Anna Piskozub

Posted in ciekawe lekcje, imprezy, projekty, życie szkoły | Leave a comment

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.