< PROJEKT INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

PROJEKT INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA

Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie sporządzony w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic klas I-III SP. Dzieci różnią się dojrzałością emocjonalną i społeczną, temperamentem, poziomem motywacji, samodzielności, preferowanym stylem poznawczym i tylko rzetelna diagnoza pozwoli na właściwą modyfikację opracowań dotyczących wdrożenia i realizacji działań ukierunkowanych na indywidualizację. Odpowiednio do rozpoznanych potrzeb planuje się poszerzenie oferty prowadzonych zajęć wspierających uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz rozwijających uzdolnienia i zainteresowania a także doposażenie szkoły w środki dydaktyczne służące realizacji założeń programu.

Do współpracy w realizacji tego zadania zapraszamy wszystkich rodziców dzieci objętych programem. Dziękujemy za wypełnienie arkusza obserwacji umiejętności waszego dziecka. Informacje te będą uzupełnieniem diagnozy prowadzonej przez zespół nauczycieli naszej szkoły.

Posted in wszystkie, życie szkoły | Leave a comment

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.