< spoleczna.bytom.pl - Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych

My, rodzice polecamy!

szkoła społeczna to szkoła

bezpieczna i przyjazna
zapewniająca kameralną atmosferę
gwarantująca opiekę nad dzieckiem od 7.30-17:00
oferująca rozszerzony program nauczania języków obcych
promująca aktywne zajęcia na basenie, lodowisku, nartach
promująca duży wybór kółek przedmiotowych
oferująca liczne wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne

szkolne aktualności

  • Kilka wspomnień o naszej śp. Grażynie Mleczko

  • Znamy wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty z Nową Erą

    Nowa Era, z którą nasi uczniowie pisali próbny egzamin ósmoklasisty, podała wyniki; a my uchylamy rąbka procentowej tajemnicy: język polski w naszej szkole: 66,56% w województ