< spoleczna.bytom.pl - Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych

My, rodzice polecamy!

szkoła społeczna to szkoła

bezpieczna i przyjazna
zapewniająca kameralną atmosferę
gwarantująca opiekę nad dzieckiem od 7.30-17:00
oferująca rozszerzony program nauczania języków obcych
promująca aktywne zajęcia na basenie, lodowisku, nartach
promująca duży wybór kółek przedmiotowych
oferująca liczne wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne

szkolne aktualności

  • Samorząd i kolejna akcja charytatywna

    Nasz samorząd pod opieką pani Katarzyny Kilklińskiej w tuż przed Wielkanocą zorganizował kolejną akcję charytatywną, tym razem na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpie

  • Lekcja historii w spartańskich warunkach

    Czy pani Anna Śmiałek urządziła uczniom prawdziwie spartańskie warunki na lekcji? Nie do końca... Czym są spartańskie warunki, czym spartańskie wychowanie, ile ważyła tarcza hoplity - tego