< spoleczna.bytom.pl - Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych

My, rodzice polecamy!

szkoła społeczna to szkoła

bezpieczna i przyjazna
zapewniająca kameralną atmosferę
gwarantująca opiekę nad dzieckiem od 7.30-17:00
oferująca rozszerzony program nauczania języków obcych
promująca aktywne zajęcia na basenie, lodowisku, nartach
promująca duży wybór kółek przedmiotowych
oferująca liczne wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne

szkolne aktualności

  • Warsztaty historyczne w Centrum Dokumentacji Deportacji

    21 marca klasa VI odwiedziła Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR W 1945 roku w Radzionkowie. Uczniowie brali udział w warsztatach poprowadzonych przez dr Kornelię Banaś,

  • Włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Poezji

    Nasze maluchy powitały wiosnę pięknymi strofami wierszy znamienitych twórców.  Z okazji Światowego Dnia Poezji - odbył się konkurs recytatorski pod tytułem – no właśnie – WIOSNA. Pozio